Ten pitfalls in the Agile journey

Agile is fast becoming one of the most widely adopted methodologies for software delivery. We have seen many organisations go through these journeys and change over the past few years. Some we have been a part of and some not. Some of our observations has been that as with any other change initiative, Agile Transformation goes into a lull after the initial euphoria has worn out. What are some of the pitfall of this journey and how can one look at avoiding them is what this talk focuses on.


Global Day of Coderetreat 2013

Sự kiện Toàn cầu, Global Day of Coderetreat 2013, sẽ diễn ra trong suốt thời gian từ 8h00 đến 17h00 ngày Thứ 7, 14/12/2013. Đây là lần thứ 2 sự kiện này được CocoDojo và Hanoi Scrum tổ chức tại Hà Nội. Tính tới thời điểm này đã có hơn 150 thành phố trên khắp thế giới đăng ký tham dự.

 

Đăng ký tại đây

Agile Tour Việt Nam 2013

Agile Tour là một chuỗi sự kiện của cộng đồng Agile diễn ra tại các thành phố trên thế giới từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Năm nay Agile Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Agile Tour 2013 tại hai thành phố là Hồ Chí MinhHà Nội. Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, hy vọng sẽ thu hút những cá nhân\đơn vị đam mê và thực hành Agile tham dự để cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn. 
 
APRIL 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30