AgileInterview #4: Với các chuyên gia đến từ ThoughtWorks

Trong tháng 3, anh Anand Iyengar và anh Gabriel Gavasso đại diện ThoughtWorks Đông Nam Á đã có chuyến công du sang Việt Nam. Nhân cơ hội này, HanoiScrum đã tổi chức buổi thảo luận với họ về chủ đề "10 lỗi khi áp dụng Agile" và một buổi phỏng vấn về một số vấn đề mà cộng đồng Agile Việt Nam quan tâm như cách bắt đầu với Agile, những dấu hiệu để biết đang áp dụng đúng Agile, v.v…