Tại sao "Story Points" lại tốt hơn "Giờ"

Tác giả: Jeff Sutherland – 30/04/2010

[Trong Scrum], nhiều người đã quản lý các dự án của mình theo ước tính giờ phải khó khăn lắm mới hiểu được tại saoviệc ước tính “story points” lại tốt hơn.Họ đã không hiểu rõ những dữ liệu cơ bản đã được công bố hơn 20 năm qua trong các tài liệu chuyên ngành.

Trước tiên, hãy xem xét các dữ liệu mới nhất về các nguyên nhân thất bại của một dự án.[Năm vừa qua], tỷ lệ thất bại gia tăng đối với những dự án về CNTT trong suốt giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới.Khảo sát của nhóm Standish cho thấy 68% các dự án thất bại đều do không hoàn tất được ước tính ban đầu.

Trong thực tế, nghiên cứu của Forrester Groups cũng cho thấy điều này ( theo Những số liệu chung về Quản lý dự án dẫn đến sự thấy bại của các đơn vị làm CNTT )

Những thông tin này không có gì mới.Những nhà đầu tư làm việc với tôi nói rằng họ không bao giờ nhìn thấy sự chính xác của biểu đồ Gantt trong một cuộc họp.Khi họ tìm hiểu kỹ vấn đề, họ cho rằng trước khi họ triển khai Scrum , không một đội ngũ quản lý nào của họ biết tốc độ làm việc của các nhóm phát triển.Không biết tốc độ của nhóm phát triển là nguyên nhân căn bản dẫn tới 100%thất bại đối với [sự chính xác của kế hoạch phát hành] mà họ đã đưa ra trong các cuộc họp.

Bạn sẽ nghĩ rằng những dữ liệu này sẽ làm mọi người thay đổi hành vi của mình, nhưng nhiều công ty dường như muốn sự thất bại tiếp diễn và rồi họ bị thâu tóm hoặc phá sản hơn là cải tiến các kỹ thuật quản lý dự án.Nghiên cứu này rõ ràng cho thấy rằng  con người không làm tốt với việc ước tính về giờ và kinh nghiệm thực tế không ngừng khẳng định nghiên cứu này.


Số liệu quản lý dành cho hiệu suất của dự án cần phải được tính theo đơn vị sản xuất.Sản lượng là điều kiện tiên quyết để tính doanh thu, và các công ty nói rằng họ đang tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận (mặc dù trong kế hoạch dự án họ thường làm điều ngược lại) .Ít nhất một nhóm nhà đầu tư hiểu rõ rằng tất cả những điều đó đều là tiền bạc, và tiền bạc đến từ tốc độ sản xuất kết hợp với chất lượng của sản phẩm.Giờ là phí tổn và cần giảm thiểu hoặc loại bỏ bất cứ khi nào có thể.

Dữ liệu tốt nhất về hiệu suất phát triển của cá nhân là từ Đại học Yale và đã được trình bày trước đó trên blog của tôi.Nhà phát triển tốt nhất trong một dự án cần 1 giờ để hoàn tất một công việc trong khi nhà phát triển tồi nhất phải cần đến 10 giờ (trong một dự án) hoặc 25 giờ (nếu tham gia nhiều dự án) .Đối với nhóm phát triển, sự khác biệt là còn được thể hiện với mức độ lớn hơn.Dữ liệu mà Larray Putnam công bố cho thấy rằng 1 giờ của nhómphát triển năng suất nhất tương ứng với 2,000 giờ của nhóm phát triển có năng suất thấp nhất.

Số giờ hoàn thành không giúp chủ sản phẩm xác định được số tính năng anh ta có thể chuyển giao vào khi nào anh ta có thể chuyển giao chúng.

Số liệu quan trọng là con số về “story points” mà nhóm phát triển có thể thực hiện được trên một đơn vị thời gian.Số “points” thực hiện trên một Sprint là tốc độ của nhóm phát triển.Vì vậy, chúng tôi ước tính mọi thứ theo “points” (số điểm) để chủ sản phẩm có thể phác ra lộ trình phát hành căn cứ vào tốc độ của nhóm và điều chỉnh kế hoạch nếu tốc độ thay đổi.

Cách thức chúng tôi tiến hành ước tính “story point” tốt hơn so với việc ước tính theo giờ do nó chính xác hơn và độ sai lệch ít hơn.Một công ty đạt CMMI 5 khẳng định rằng việc ước tính “story point” cắt giảm 80% ước tính thời gian, cho phép các nhóm phát triển thực hiện được nhiều ước toán và theo dõi hơn so với nhóm phát triển dùng “waterfall”.Một công ty viễn thông lưu ý rằng việc thực hiện ước tính “story point” với “Planning Poker” (bộ bài dùng cho việc ước tính) nhanh hơn khoảng 48 lần so với ước tính “waterfall” và cho kết quả ước tính tốt hơn.

Do đó, Ước tính “Story points”nhanh hơn, tốt hơn, và chi phí thấp hơn so với Ước tính Giờ, và các nhóm phát triển có hiệu suất cao nhất hoàn toàn từ bỏ bất cứ ước tính theo giờ nào khi họ nhận thấy chúng không đem lại giá trị mà chỉ kéo họ chậm lại.

(Ghi chú: Bài viết này được dịch từ bài đăng trên Scrum Log của Jeff Sutherland

nguồn :http://scrum.jeffsutherland.com/2010/04/story-points-why-are-they-better-than.html)

Tiến sỹ Jeff Sutherland là thành viênđồng sáng lập ra quy trình phát triển Scrum và là Cố vấn Cao cấp của OpenView Venture Partners.Ông là một nhà huấn luyện nối tiếng và là diễn giả tập trung vào việc trợ giúp các doanh nghiệp tăng năng suất dựa trên sức mạnh của Scrum.Để có thêm thông tin từ Jeff, bạn có thể truy cập blog Scrum Log.