Có vẻ như phong trào Lean Startup đã làm sống lại eXtreme Programming, một “môn võ công” tưởng chừng hay an vị những góc khuất nơi có các tay coder lập dị đầu to mắt cận. Công thức “Lean Startup = Customer Development + Agile Engineering” có thể đã khuyến khích giới khởi nghiệp đi tìm lại những kinh điển và khơi lại giá trị của những lập trình viên chân chính. Bước khởi đầu đó là tìm hiểu và thực hành Lập trình Cực hạn (hay Lập trình Cực đoan – eXtreme Programming, thường gọi là XP). Thật logic khi ta tìm đến “Extreme Programming Explained” của người được coi như là “cha đẻ” của XP: Kent Beck.

Pomodoro là tiếng Ý, tương đương trong tiếng Anh là Tomato, chỉ một loại quả khi chín có màu đỏ, chia múi, đặc biệt là dễ ăn. Việt Nam ta gọi là cà chua; và dễ dùng vào nhiều mục đích, ví như dùng để ném nhau thì ít bị đau.

Scrum được xây dựng dựa trên lý thuyết quản lý tiến trình thực nghiệm , hay “thực nghiệm luận”(empiricism, hay “duy nghiệm”). Lý thuyết này chỉ ra rằng tri thức đến từ kinh nghiệm và việc ra quyết định được dựa trên những gì đã biết. (“Scrum is founded on empirical process control theory, or empiricism. Empiricism asserts that knowledge comes from experience and making decisions based on what is known. “)

Triển khai stand-up meeting (Cuộc họp Đứng hay còn được biết đến với tên gọi là Họp Scrum Hằng ngày) cần sự đơn giản, vậy tại sao khá nhiều nhóm thực hiện sai hoạt động này?