Pomodoro là tiếng Ý, tương đương trong tiếng Anh là Tomato, chỉ một loại quả khi chín có màu đỏ, chia múi, đặc biệt là dễ ăn. Việt Nam ta gọi là cà chua; và dễ dùng vào nhiều mục đích, ví như dùng để ném nhau thì ít bị đau.

Scrum được xây dựng dựa trên lý thuyết quản lý tiến trình thực nghiệm , hay “thực nghiệm luận”(empiricism, hay “duy nghiệm”). Lý thuyết này chỉ ra rằng tri thức đến từ kinh nghiệm và việc ra quyết định được dựa trên những gì đã biết. (“Scrum is founded on empirical process control theory, or empiricism. Empiricism asserts that knowledge comes from experience and making decisions based on what is known. “)

Triển khai stand-up meeting (Cuộc họp Đứng hay còn được biết đến với tên gọi là Họp Scrum Hằng ngày) cần sự đơn giản, vậy tại sao khá nhiều nhóm thực hiện sai hoạt động này?

Cộng động Agile Việt Nam đang hội nhập nhanh cả theo bề rộng và bề sâu để lĩnh hội phương pháp làm việc hiện đại nhằm gia tăng năng lực sáng tạo và cạnh tranh. Cùng với các trào lưu khởi nghiệp đang có dấu hiệu khởi sắc, ...

[TCLT] Thực hành có chủ ý nghĩa là cải tiến chính bạn bằng việc chia nhỏ mục đích một cách thông minh thành những phần nhỏ để có thể thực hành và nâng cấp độ khó của mỗi phiên luyện tập với mức độ vượt ra ngoài vùng thoải mái (comfort zone) của bạn.