"Phương thức Toyota" trên một trang giấy

 Ngoài những sản phẩm xe ôtô chất lượng với giá cạnh tranh đang đạt danh số hàng đầu thế giới, cái tên Toyota còn nổi lên trong các đại gia sản xuất công nghiệp toàn cầu nhờ hệ thống sản xuất nổi tiếng với tên gọi TPS (Toyota Production System). Bạn có thể tìm hiểu nhanh Phương thức Toyota từ tóm tắt trên một trang giấy sau đây.

 

Nguồn: Blog "Tấn's Notes"

Nguồn ảnh: Blog "tấn's notes"