Sáng nay AgileBreakFast (ABF) trò chuyện cùng anh Nguyễn Khắc Nhật (NKN), Learning Master của Học viện Agile. Anh sẽ chia sẻ tại sao mọi người nên biết một chút về Kanban Cá nhân (Personal Kanban) để làm việc năng suất hơn, hiệu quả hơn, và góp phần kiểm soát stress.

Trong tháng 3, anh Anand Iyengar và anh Gabriel Gavasso đại diện ThoughtWorks Đông Nam Á đã có chuyến công du sang Việt Nam. Nhân cơ hội này, HanoiScrum đã tổi chức buổi thảo luận với họ về chủ đề "10 lỗi khi áp dụng Agile" và một buổi phỏng vấn về một số vấn đề mà cộng đồng Agile Việt Nam quan tâm như cách bắt đầu với Agile, những dấu hiệu để biết đang áp dụng đúng Agile, v.v…