"Scrum Foundation" là khóa học Căn bản về Scrum, đây là lần thứ 3 HanoiScrum tổ chức khóa học này. Bạn sẽ có một ngày để trải nghiệm, trao đổi và học về Agile\Scrum và nắm được cách thức sử dụng Framework này cho quy trình phát triển sản phẩm của đơn vị mình.

"Scrum Foundation" là khóa học Căn bản về Scrum, đây là lần thứ 2 Hanoi Scrum tổ chức khóa học này. Học viên được tự do đăng ký tham dự, các tài liệu cần thiết cho khóa học được cung cấp dưới dạng điện tử, học viên có thể tải trực tiếp từ hanoiscrum.net.

Khóa học Scrum Foundation là một khóa huấn luyện cơ bản về Scrum được thực hiện bởi nhóm Hanoi Scrum nhằm cung cấp các hiểu biết cơ bản về khung làm việc Scrum, qua đó giúp người tham dự và doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động và tối ưu hóa giá trị kinh doanh...