Khóa học "Scrum Foundation" #2 (14/4/2012)

"Scrum Foundation" là khóa học Căn bản về Scrum, đây là lần thứ 2 Hanoi Scrum tổ chức khóa học này. Học viên được tự do đăng ký tham, các tài liệu cần thiết cho khóa học được cung cấp dưới dạng điện tử, học viên có thể tải trực tiếp từ hanoiscrum.net.

Khóa học lần này được tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ với 20 học viên, do đó Ban tổ chức sẽ xét theo thời gian đăng ký và các thông tin mà ứng viên cung cấp dưới đây.
Yêu cầu đối với học viên tham dự khóa học: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm đối với các dự án Phát triển ứng dụng.

  • Thời gian:

           Khóa học sẽ được diễn ra toàn bộ ngày 14-04-2012, từ 8:30 tới 17:30.

  • Địa điểm:

           FPT-APTECH - Làng Sinh viên Hacinco - Thanh Xuân - Hà Nội

  • Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mr. Hoạt: 0977 831 359
  • Đăng ký tham dự