Chúng tôi là ai?

HanoiScrum mong muốn gặp gỡ những người khác cũng đang tìm đến với Scrum và Agile Software Development để thành công với phát triển phần mềm cũng như các lĩnh vực khác. Tham gia HanoiScrum để không phải bắt đầu từ số không, để tạo lập mạng lưới cho các hoạt động học tập và làm việc cũng như kinh doanh của bạn. Tận dụng sức mạnh của mạng lưới để "ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Để hiện thực hóa những mong muốn đó, có ba câu hỏi mà chúng tôi sẽ luôn trả lời hàng ngày:

  1. Hà Nội Scrum đã làm gì?
  2. Khó khăn của Hà Nội Scrum?
  3. Hà Nội Scrum sẽ làm gì?

Với phương châm “đơn giản, gọn nhẹ, vẫn tuyệt vời”, cùng với sự phát triển của của Scrum nói riêng và Agile nói chung, HanoiScrum hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc thay đổi và cải thiện cách mà chúng ta (những người Việt) học tập và làm việc.

Kể từ Tháng 9/2013, HanoiScrum đã sáp nhập cùng với Agile forum Vietnam để thành lập tổ chức không vì lợi nhuận AgileVietnam (agilevietnam.org) để thúc đẩy sự phát triển Agile ở Việt Nam.

Hiện nay trang web này của HanoiScrum vẫn tiếp tục được duy trì với sự bảo trợ của Học viện Agile, đây là một tổ chức được thành lập với mong muốn trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, chuyên sâu, toàn diện về Agile cùng những tri thức liên quan đến phát triển sản phẩm và đổi mới quản lí trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo.


 
 
 
 
 
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.