Khóa học Certified Scrum Master tại Hà Nội

Người thực hành Scrum tại Hà Nội sẽ có cơ hội nâng cao hiểu biết về Scrum và thi lấy chứng chỉ Certified Scrum Master khi tham dự khóa học CSM trong khuôn khổ của Scrum Alliance.Giảng viên của khóa học là Bas Vodde, một CST nhiều kinh nghiệm giảng dạy, huấn luyện Scrum trên toàn cầu, và là tác giả của ba đầu sách rất có giá trị về Agile. Thông tin chi tiết và đăng kí có tại đây.