Danh sách Kiểm tra Scrum

Bạn đang thực sự triển khai Scrum?

 

Tải về "Danh sách Kiểm tra Scrum" (phiên bản 2.2, tệp PDF)

Danh sách kiểm tra này được sử dụng bởi các nhà Đào tạo Scrum trên khắp thế giới. Dưới đây là một số phát biểu:

"Chúng tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm qua" - Jeff Sutherland, đồng tác giả Scrum.

"Danh sách Kiểm tra Scrum này thường được xem là danh sách tốt nhất thế giới" - Jens Østergaard

Danh sách kiểm tra với các ngôn ngữ khác:

 

 

Nguồn: www.crisp.se