Bắt đầu từ tháng Ba 2012, Hanoi Scrum sẽ thực hiện loạt bài phỏng vấn những nhà thực hành agile, Scrum để cung cấp thêm các kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình du nhập, triển khai và thực hành agile, Scrum. Đây sẽ là một kênh hữu ích bên cạnh các công việc phát triển nội dung, tọa đàm, talkshow, workshop, training Scrum và các event khác của Hanoi Scrum ...