Trong sáu tháng qua, công việc Scrum trên simplyhired.com đã tăng từ 20.000 đến 420.000. Mặc kệ cơn sóng thần của dịch vụ việc làm Scrum, nhiều người trong số các nhà lãnh đạo dự án truyền thống và nhân viên cấp cao vẫn không thèm ngó nghiêng gì về những điều đang xảy ra.

Luật pháp Hoa Kỳ của thì hiện đại ràng buộc tất cả các hợp đồng của Bộ Quốc phòng phải là Agile. Hãy cẩn thận, vì không khéo bạn phải vướng vào vòng lao lí nếu không Agile khi làm việc với chính phủ Mỹ!

Agile là một triết lý tập trung vào việc liên tục cung cấp giá trị cho khách hàng từng bước và thường xuyên, dựa trên giao tiếp và phản hồi. Đây là hai thành phần quan trọng của một công thức Agile thành công...

Sau khi viết bài trước (http://goo.gl/zvxkN ), tôi nhận được nhiều thắc mắc về cách ước tính (quy ra man-day) theo cách Agile cho một dự án. Dưới đây là câu trả lời sơ bộ.

Bạn đã từng nghe tới việc so sánh Sprint với Waterfall (mô hìnhThác nước) chưa? Với hiểu biết, kinh nghiệm của mình với agile\Scrum quan điểm của bạn như thế nào? Mời bạn tìm hiểu một phân tích của Chand Warrier (CSM, CSP, CST) trên ScrumAlliance.org về vấn đề này để có thêm các nhìn nhận đối với Scrum.