Thành công với Agile

Tỷ lệ thành công của các dự án sử dụng Agile thường gấp 3 lần so với Waterfall

Theo báo cáo “CHAO Manifesto” năm 2011 của Standish Group, các dự án agile có tỷ lệ thành công gấp 3 lần so với những dự án không dùng agile.

Báo cáo đó cho thấy rằng, “Quy trình linh hoạt là phương thuốc phổ dụng dành cho các dự án phát triển phần mềm thất bại.Các ứng dụng phần mềm được phát triển bởi các quy trình linh hoạt có tỷ lệ thành công gấp 3 lần so với phương pháp waterfall truyền thống và có tỷ lệ phần trăm thấp hơn nhiều về thời gian và chi phí phát sinh.”

Standish Group đánh giá dự án thành công dựa trên thời gian, ngân sách, và tất cả các tính năng được lên kế hoạch.Họ không báo cáo về việc có bao nhiêu dự án trong cơ sở dữ liệu của mình nhưng họ cho biết kết quả này được thực hiện trên các dự án từ năm 2002 đến 2010. Biểu đồ sau sẽ cho thấy các số liệu cụ thể trong báo cáo của họ.

Nguồn: Mike Cohn’s Blog


Tham khảo thêm: Real IT Project Success in 2011