Sprint không phải là mini Waterfall

 Tác giả: Chand Warrier (CSM, CSP, CST)

Khi ai đó nói với tôi rằng, “Sprint là một mini Waterfall (mô hình Thác nước thu nhỏ), ”  tôi sẽ trả lời ngay là “Không phải!” Tôi thường phải đáp lại như vậy, bởi vì sau đó tôi lại nghe thấy nó từ những người mới thực hành Agile. Thậm chí tôi còn nghe thấy câu nói này từ những nhóm đã triển khai các dự án của mình với Phát triển Phần mềm Linh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét năm lý do vì sao Sprint không phải là mini Waterfall:

1. Thiết kế, Phát triển, Tích hợp, và Kiểm thử Liên tục;  2. Nhóm với các thành viên liên-chức-năng (cross-funtional);  3. Không thay đổi phạm vi trong suốt Sprint; 4. Khung thời gian (time boxing); 5. Nhịp được quy định chặt chẽ

 

1. Thiết kế, Phát triển, Tích hợp, và Kiểm thử Liên tục

Thiết kế, phát triển, tích hợp, và kiểm thử (Design, Develop, Integrate, Test - DDIT) là các hoạt động được thực hiện liên tục trong Sprint, không phải là các tiến trình tuần tự như trong dự án sử dụng Waterfall. Hình ảnh dưới đây sẽ minh họa cho sự khác biệt này:

Dự án Waterfall

Dự án Agile

 2. Nhóm với các thành viên liên-chức-năng

Nhóm thực hiện Sprint là một nhóm liên-chức-năng làm việc năng động, thường theo cách thức mềm dẻo (fluid manner). Đó không phải là một nhóm với các thành viên làm việc độc lập và công việc được giao cho từng thành viên bởi một ai đó giống như trong các dự án Waterfall:

Nhóm dự án Waterfall

 Nhóm dự án Agile

 3. Không thay đổi phạm vi trong suốt Sprint

Các dự án Waterfall định ra một quy trình kiểm soát thay-đổi-phạm-vi (scope-change) cứng nhắc cho phép những thay đổi được thực hiện với các công việc đã được tiến hành.Ngược lại, theo thiết kế thì việc kiểm soát thay-đổi-phạm-vi trong Agile hầu như không tồn tại. Điều này cho phép Product Owner linh hoạt trong việc thay đổi các ý kiến của mình giữa các Sprint. Tuy nhiên, một khi Sprint bắt đầu, phạm vi được đóng băng và không một yêu cầu thay đổi nào được phép cho tới khi Sprint kết thúc.

 Dự án Waterfall

 

 Dự án Agile

4. Khung thời gian

Một Sprint luôn luôn được đóng khung về thời gian, bất kể Sprint tiến triển như thế nào. Trong thế giới Waterfall, nếu dự án chậm tiến độ, thời gian triển khai thường sẽ được kéo dài thêm. Trong thế giới Agile, thời gian thực hiện Sprint không được phép thay đổi – nó bị đóng khung thời gian – thậm chí khi mà tất cả các phạm vi đã cam kết không thể hoàn thành trong khoảng thời gian đó. Nếu thời gian hoạch định cho Sprint đã hết, có những hạng mục đề ra nhưng không được hoàn thành, chúng sẽ được đưa ngược lại Product Backlog, được đặt lại độ ưu tiên, và sẽ được triển khai với một Sprint nào đó trong tương lai.

5. Nhịp được quy định chặt chẽ

Trong một dự án Waterfall, nhịp không được xác định rõ ràng từ trước. Ngược lại, Sprint luôn làm việc trên một nhịp được quy định rõ ràng. Hình ảnh dưới đây mô tả một Sprint điển hình với nhịp hai-tuần:

 

Nhịp Sprint

Với năm đặc điểm ở trên giữa Sprint với Waterfall đã làm rõ những điểm khác biệt chính giữa chúng. Đừng để chính bạn – hoặc Nhóm của bạn – mắc phải những sai lầm khi nghĩ rằng Sprint “chỉ là” mini Waterfall (mô hình Thác nước thu nhỏ).


Nguồn: www.scrumalliance.org