Học Scrum dễ hay khó?

 
Cái dễ ở chỗ, phương pháp Scrum được mô tả rất đơn giản, ai cũng dễ dàng hiểu được trong vòng một hai tiếng, ngay cả tài liệu mô tả chính quy của nó cũng chỉ hơn chục trang (Scrum Guide dịch ra tiềng Việt chỉ có đúng mười lăm trang). Các quy tắc và kĩ thuật thực hành trong Scrum cũng chỉ cần nghe lần đầu là hiểu ngay. Nhưng ít ai thấy nhóm Scrum của mình là hyper-productive ngay từ Sprint đầu tiên. Thế là mọi người nghĩ Scrum có vấn đề, tính hiệu quả không được như quảng cáo. Do đó nảy sinh xu hướng đòi chỉnh sửa Scrum, nảy sinh các ScrumBut. Và thế là không học được Scrum – hóa ra lại khó.
 
Thực sự Scrum đơn giản, vì nó dựa trên giá trị cốt lõi rất cơ bản. Theo Schwaber và Sutherland, Scrum dựa trên tam giác vàng có tên Transparency – Inspection – Adaptation (nếu nghĩ  kĩ ta thấy có thể rút gọn thành hai thứ: Transparency và Kaizen vì thực sự cốt lõi của Inspect&Adapt chính là Kaizen).  Nhưng nó khó bởi vì người ta dễ có xu hướng coi thường ba giá trị cốt lõi đó mà có xu hướng tìm kiếm các tips&tricks, những How-to để nhanh chóng hoàn thành công việc. Người thực hành Scrum [đúng cách]  phải tư duy và tự tìm lấy How-to cho nhóm của mình; trong khi rất nhiều người đòi hỏi How-to ở phương pháp có sẵn. Vậy nên không thực hành được Scrum. Thực tình, How-to có rất ít trong Scrum, và đó chỉ là các thứ “phụ kiện” để trang trí thêm cho một framework nặng về định hướng hơn là hướng dẫn cụ thể.

 

Tôi cho rằng nhóm nào có “Văn hóa reflection” tốt, nhóm đó sẽ thành công với Scrum. Đó là nhóm không ngừng suy nghĩ về việc làm hiện tại của mình, tích cực tìm kiếm các cải tiến liên tục (kaizen) cho các vấn đề từ nhỏ tới lớn để tăng tính hiệu quả trong cả ngắn hạn, dài hạn và trung hạn; đó phải là một nhóm coi học tập là động lực để phát triển, lấy kaizen làm phương châm hoạt động. Trong Scrum, nhóm có reflection tốt về chiếc kiềng ba chân: Transparency—Inspection—Adaptation. Và phải thực hiện reflection liên tục với câu hỏi “liệu mình đã hiểu Scrum chưa?”.

 

Relection

Reflection, ảnh: http://quantumshifting.wordpress.com

 

Tiện đây xin liệt kê ra các khó khăn thường gặp khi thực hành các phương pháp agile để bạn đọc lường trước được và tránh vết xe đổ:

 

 

 1. ineffective use of retrospective
 2. inability in getting all people in planning meeting
 3. failure to pay attention to the infrastructure required
 4. bad Scrum Master
 5. Product Owner is consistently unavailable
 6. failure to push testing forward
 7. reverting to form
 8. obtaining only “checkbook commitment” from executive management
 9. teams lacking authority and decision making ability
 10. not having onsite evangelist for remote location
 11. cultures that do not support learning
 12. denial is embraced instead of brutal truth

 

Từ Bas Vodde:

 

 1. The illusion of command and control
 2. The persistence of status-quo
 3. The mediocracy of ScrumBut
 4. The belief in magic
 5. The era of opacity
 6. The tyranny of the waterfall.

Nguồn: Tấn's Notes