Tỷ lệ thành công của các dự án sử dụng Agile thường gấp 3 lần so với Waterfall

Theo báo cáo “CHAO Manifesto” năm 2011 của Standish Group, các dự án agile có tỷ lệ thành công gấp 3 lần so với những dự án không dùng agile.

"Scrum is simple, but difficult to master" – đó là câu cửa miệng của các Scrum Master và thầy dạy Scrum cho người mới học. Vậy đâu là cái dễ và đâu là chỗ khó  của việc học tập và thực hành Scrum một cách thành công.

Thử thách: một tổ chức lớn đang vận hành, làm thế nào để chuyển sang agile thành công?

www.clickbase.com

Là nhà phát triển, chúng ta có nhiệm vụ hết sức khó khăn trong suốt vòng đời của dự án, đó là: Ước tính các công việc. Các doanh nghiệp (thông thường) đặt cược nhiều vào nhà phát triển trong việc xây dựng và am hiểu về thời gian và lịch trình của một dự án. Đó là cuộc sống không hề dễ dàng đối với một nhà phát triển.

Daily Scrum (Photo by geekswithblogs.net)

Daily Standup là một phương pháp thực hành rất hay và được sử dụng rộng rãi trong các công ty – tổ chức. Scrum tiêu chuẩn hóa Daily Standup thành một event quan trọng: Daily Scrum. Đây là một cơ chế thanh tra – thích nghi quan trọng bậc nhất trong Scrum...