Thủ lĩnh của Nhóm

Ở bài viết trước tôi khẳng định rằng sẽ là lý tưởng khi một nhóm tự lựa chọn cho mình ScrumMaster, nhưng thực tế điều đó thường không xảy ra.Tôi đã hứa rằng trong bài viết tiếp theo tôi sẽ thảo luận về những gì cần thiết để tìm ra một ScrumMaster tiềm năng, cho dù việc lựa chọn được thực hiện bởi nhóm hoặc bởi ai đó ngoài nhóm.Trong bài viết của tuần này, tôi đưa ra sáu đặc điểm mà ScrumMaster tương lai của bạn cần có.

Tinh thần trách nhiệm

Trong hầu hết các tổ chức, khi ai đó được giao trách nhiệm đồng thời họ sẽ nhận được các thẩm quyền cần thiết để thành công.ScrumMaster thì lại khác.Trong khi ScrumMaster không chịu trách nhiệm đối với sự thành công của dự án – vẫn là trách nhiệm nhóm – ScrumMaster chịu trách nhiệm giám sát nhóm tuân thủ Scrum và triển khai nó trong thực tế.ScrumMaster thực thi trách nhiệm này mà không có bất kỳ giả định nào về quyền lực giúp ích cho việc đạt được nó.

ScrumMaster có vai trò như một nhạc trưởng của một dàn nhạc.Cả hai đều phải cung cấp những chỉ dẫn tức thời và lãnh đạo một tập thể gồm những cá nhân tài năng để họ cùng nhau tạo ra một điều gì đó mà một cá nhân trong đó không thể thực hiện một mình.Nhạc trưởng của dàn nhạc Boston Pops là Keith Lockhart nói về vai trò của mình như sau “Mọi người cho rằng khi bạn trở thành nhạc trưởng, bạn ở một vai trò kiểu như Napoleon, bạn muốn đứng trên bục cao và sử dụng quyền lực của mình.Tôi không phải là người ham hố quyền lực, tôi là một kẻ nghiện trách nhiệm.”Cùng với cách thức như vậy, ScrumMaster tốt là người phát huy được tinh thần trách nhiệm – đặc biệt là trách nhiệm mà không đi kèm với quyền lực.

 

Khiêm tốn

ScrumMaster tốt là không thể hiện cái tôi cá nhân.ScrumMaster tốt sẽ tự hào (thường là rất tự hào) với những thành tựu của mình nhưng lại cảm nhận theo hướng “Hãy nhìn những gì tôi đã trợ giúp để hoàn thành công việc đó” hơn là hướng vào bản thân mình “Hãy xem những công việc mà tôi đã hoàn thành.”ScrumMaster khiêm tốn là người nhận ra rằng công việc không đi kèm với một chiếc xe công ty hay một nơi đậu xe gần lối vào của tòa nhà.Thay vì đặt nhu cầu cá nhân lên trên hết, ScrumMaster khiêm tốn sẵn sàng làm bất cứ việc gì được cho là cần thiết để trợ giúp nhóm đạt được mục tiêu của mình.ScrumMaster khiêm tốn nhận ra những giá trị của các thành viên trong nhóm và thông qua các dẫn chứng để hướng những thành viên khác đi tới đồng nhất quan điểm.

 

Cộng tác

ScrumMaster tốt sẽ làm việc để đảm bảo văn hóa cộng tác tồn tại trong nhóm của mình.ScrumMaster cần đảm bảo các thành viên trong nhóm cảm thấy rằng mình có thể đưa ra các vấn đề cho một cuộc thảo luận mở và họ cảm thấy được hỗ trợ để làm việc đó.ScrumMaster nên tạo ra môi trường cộng tác cho nhóm thông qua lời nói và hành động.Tuy nhiên, bên cạnh việc mô hình hóa thái độ hợp tác, ScrumMaster tốt sẽ thiết lập sự cộng tác như là một tiêu chuẩn của nhóm và sẽ cần loại bỏ đi những hành vi không phù hợp (nếu tiêu chuẩn này chưa sẵn sàng với các thành viên trong nhóm).

 

Tận tâm

Trong khi ScrumMaster thường không đòi hỏi phải làm việc toàn thời gian, 8 giờ một ngày, nhưng không yêu cầu bất cứ ai trong vài trò này phải cam kết tuân thủ điều đó.ScrumMaster phải cảm thấy các cam kết đối với dự án và các mục tiêu của Sprint đang diễn ra ở mức độ cao như các thành viên khác trong nhóm.

ScrumMaster không nên dừng công việc nhiều ngày với các trở ngại chưa được giải quyết được đưa ra bởi nhóm.Danh sách các trở ngại của nhóm không thể được giải quyết hết trong một ngày bởi vì một số trở ngại cần mất nhiều thời gian mới giải quyết được.Ví dụ, thuyết phục người quản lý dành cho nhóm quyền sử dụng tài nguyên toàn thời gian có thể cần đến một vài buổi thảo luận giữa các bên liên quan.

Trong khi ScrumMaster có thể không làm việc toàn thời gian, ScrumMaster cần lập kế hoạch để thực thi vai trò của mình trong suốt thời gian triển khai dự án.Nhóm sẽ rất phân rã nếu xảy ra việc thay đổi ScrumMaster giữa chừng.

 

Uy tín

Để thành công ScrumMaster cần có ảnh hưởng với cả nhóm và các thành phần ngoài nhóm.Ban đầu, các thành viên của nhóm cần chịu ảnh hưởng để tiếp nhận Scrum và thử nghiệm nghiêm chỉnh hoặc với thái độ hợp tác; sau đó ScrumMaster có thể ảnh hướng đến nhóm để họ thử thực hành các kỹ thuật mới như Test-Driven Development (Phát triển Hướng Kiểm thử) hoặc Pair programming (lập trình cặp đôi).ScrumMaster nên biết cách để phát huy ảnh hưởng của mình mà không sử dụng bất cứ mệnh lệnh điều khiển nào (command-and-control) kiểu như “bởi vì tôi nói như vậy”.

 

Hầu hết các ScrumMaster cũng sẽ được kêu gọi cần gây ảnh hưởng cả bên ngoài nhóm.Một nhóm truyền thống cần được thuyết phục để cung cấp việc triển khai một phần đối với nhóm Scrum, giám đốc QA (Đảm bảo Chất lượng) cần được gây ảnh hưởng để chấp nhận cho các tester (Nhân viên Kiểm thử) tham gia dự án toàn thời gian, hoặc vị phó chủ tịch cần được thuyết phục để thử nghiệm triển khai hoàn toàn Scrum.

Trong khi tất cả các ScrumMaster cần biết cách sử dụng ảnh hưởng cá nhân của họ, ScrumMaster lý tưởng sẽ là người có kỹ năng của một chính trị gia trong tổ chức của mình.  Các chính trị gia trong một tổ chức thường sử dụng với ý nghĩa xấu; tuy nhiên, ScrumMaster là người biết cách để các quyết định được thực thi trong tổ chức của mình, ai là người thực hiện, những hợp tác nào cần có, và vì vậy họ là người hữu dụng đối với một nhóm.

 

Thông thạo

ScrumMaster giỏi phải biết về kỹ thuật, thị trường, hoặc những năng lực đặc biệt để trợ giúp nhóm theo đuổi mục tiêu của mình.LaFasto và Larson đã nghiên cứu về các nhóm thành công và những nhà lãnh đạo nhóm và đã kết luận rằng “việc hiểu biết sâu sắc và chi tiết về cách thức hoạt động của một số cái gì đó sẽ làm tăng cơ hội để người lãnh đạo trợ giúp nhóm giải quyết sâu hơn những vấn đề kỹ thuật mà họ gặp phải.”

 

Lockhart, K. 2006. Responsibility Junkie.Harvard Business Review (October): 30.

Tác giả: Mike Cohn (CSM, CSP, CST) - Nguồn http://www.scrumalliance.org