Planning Poker trong Uớc tính các dự án Agile

Planning Poker là gì?

Planning Poker được sử dụng trong agile dựa trên sự đồng thuận trong việc ước tính. Để bắt đầu một lần ước tính, Product Owner hoặc khách hàng đọc một User Story hoặc mô tả một tính năng của sản phẩm với những người tham gia ước tính, thường là tất cả các thành viên của một Nhóm. Mỗi người tham gia ước tính cầm một bộ bài (Poker) gồm các giá trị như 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, và 100, chúng tôi khuyến nghị sử dụng bộ giá trị này. Các giá trị đó thể hiện số điểm (story point), lý tưởng là theo số ngày, hoặc bất cứ đơn vị nào mà nhóm dự tính.
Các thành viên của nhóm cùng thảo luận về tính năng đó, đặt các câu hỏi với Product Owner nếu cần thiết. Khi tính năng này đã được thảo luận kỹ lưỡng, mỗi thành viên sẽ tự chọn một lá bài để đưa ra ước tính của mình. Tất cả các là bài sẽ được lật lên cùng nhau. Nếu tất cả các lá bài đó có giá trị như nhau thì giá trị đó được chấp nhận là ước tính của tính năng vừa thảo luận. Nếu không, các thành viên của nhóm cùng thảo luận về các ước tính mà mình đưa ra. Đặc biệt, những thành viên có ước tính cao và thấp cần đưa ra những cơ sở cho ước tính của mình. Sau một hồi thảo luận, mỗi thành viên chọn một lá bài để ước tính lại và các lá bài của họ lại đồng thời được lật lên.
Quy trình này sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi đạt được sự đồng thuận của các thành viên hoặc họ quyết định rằng ước tính về tính năng này cần hoãn lại cho tới khi có thêm các thông tin bổ sung.

Làm thế nào để có được một bộ Planning Poker?

Bộ Planning Poker có sẵn trong kho hàng trực tuyến của Mountain Goat Software. Chúng tôi hiện có hai mẫu của bộ Planning Poker và sẽ chuyển hàng cho bạn ở bất cứ đâu trên thế giới. Các bộ bài của Mountain Goat Software được bán theo giá ưu đãi với cộng đồng agile. Chúng tôi sẵn có các bộ bài với màu sắc phong phú và chất lượng cao. Chúng được in ấn bởi các công ty in poker nổi tiếng trên thế giới, như Bicycle, Bee, và World Poker Tour.
Chúng tôi cung cấp giấy phép miễn phí cho các tổ chức mong muốn sản xuất các bộ poker của riêng họ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu bạn muốn tự in ấn cho những bộ poker này.
Khi nào chúng ta sử dụng bộ poker?
Hầu hết các nhóm sẽ tiến hành phiên Planning Poker ngay sau khi Product Backlog đầu tiên được xây dựng xong. Phiên làm việc này (có thể được chia thành nhiều ngày) được sử dụng để tạo ra những ước tính ban đầu hữu ích cho việc xác định phạm vi và kích cỡ của dự án.
Bởi vì các hạng mục trong Product Backlog (thường sử dụng các User Story để thể hiện) sẽ tiếp tục được thêm vào trong suốt dự án, hầu hết các nhóm sẽ thấy được lợi ích của nó để tiến hành các phiên ước tính trong quy trình lặp tiếp theo. Thông thường, việc này được tiến hành một vài ngày trước khi kết thúc một quy trình lặp và ngay sau buổi Họp Hằng ngày khi mà toàn bộ các thành viên của nhóm cùng có mặt ở đó.

Tôi sẽ phải tiến hành ra sao với một nhóm phân tán?

Đơn giản, bạn có thể sử dụng công cụ trên trang web PlanningPoker.com. Chúng tôi đã phát triển trang web này và cung cấp như một dịch vụ miễn phí dành cho cộng đồng agile. Product Owner, ScrumMaster, hoặc một nhà huấn luyện agile có thể đăng nhập và tạo ra các hạng mục để ước tính. Một URL riêng có thể được chia sẻ với các thành viên khác, những người sẽ đăng nhập và kết nối tới phiên thảo luận trực tuyến thông qua điện thoại hoặc Skype. Việc ước tính sau đó được tiến hành như bình thường.

Liệu Planning Poker có được việc không?

Điều này là chắc chắn. Các nhóm triển khai ước tính với Planning Poker đều đưa ra các báo cáo rằng họ ước tính chính xác hơn so với bất cứ kỹ thuật nào mà họ sử dụng trước đó.
Một nguyên nhân giúp Planning Poker đứng đầu trong việc ước tính so với các kỹ thuật khác là bởi vì nó tập hợp được các ý kiến đa dạng của nhiều chuyên gia. Do các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực tập hợp thành nhóm liên chức năng trong một dự án phần mềm, họ sẽ đưa ra được những ước tính tốt hơn bất cứ một cá nhân nào. Sau khi hoàn thành việc xem xét các tài liệu về ước tính phần mềm, Tiến sĩ Magne Jørgensen làm việc tại Simula Research Lab kết luận rằng “con người hiệu quả nhất khi giải quyết các công việc nếu nó được ước tính.”
Thứ hai, một cuộc thảo luận sôi động nảy sinh trong suốt phiên Planning Poker và các thành viên tham gia ước tính được yêu cầu phải biện minh với các đồng đội về ước tính của mình. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng điều này làm tăng tính chính xác trong ước tính, đặc biệt trên các hạng mục có nhiều thông tin chưa rõ ràng mà chúng ta thường thấy trong hầu hết các dự án phần mềm.
Hơn nữa, việc biện minh cho những ước tính đã đưa tới kết quả ước tính tốt hơn do các thông tin thiếu sót được bù đắp. Đây là một điều quan trọng trong một dự án agile bởi vì các User Story được ước tính thường chứa đựng các thông tin mơ hồ.
Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy rằng trung bình ước tính cá nhân đem lại kết quả tốt hơn khi ước tính được tiến hành với việc thảo luận nhóm.

Tôi có thể kiếm được một bộ Planing Poker ở đâu?

Mountain Goat Software bán các bộ Planning Poker trên trang web của chúng tôi.

Tác giả:Mike Cohn (CSM, CSP, CST) - nguồn


Download: Hanoi Scrum Poker