Thử thách: một tổ chức lớn đang vận hành, làm thế nào để chuyển sang agile thành công?

www.clickbase.com

Là nhà phát triển, chúng ta có nhiệm vụ hết sức khó khăn trong suốt vòng đời của dự án, đó là: Ước tính các công việc. Các doanh nghiệp (thông thường) đặt cược nhiều vào nhà phát triển trong việc xây dựng và am hiểu về thời gian và lịch trình của một dự án. Đó là cuộc sống không hề dễ dàng đối với một nhà phát triển.

Daily Scrum (Photo by geekswithblogs.net)

Daily Standup là một phương pháp thực hành rất hay và được sử dụng rộng rãi trong các công ty – tổ chức. Scrum tiêu chuẩn hóa Daily Standup thành một event quan trọng: Daily Scrum. Đây là một cơ chế thanh tra – thích nghi quan trọng bậc nhất trong Scrum...

Scrum và agile vận hành theo thực nghiệm (empirical), lấy thực tiễn công việc làm trọng. Ken Schwaber nói “hãy nhìn cuộc sống như là nó đang là” để làm việc, và Scrum đơn giản là vậy.