Sau khi viết bài trước (http://goo.gl/zvxkN ), tôi nhận được nhiều thắc mắc về cách ước tính (quy ra man-day) theo cách Agile cho một dự án. Dưới đây là câu trả lời sơ bộ.

Bạn đã từng nghe tới việc so sánh Sprint với Waterfall (mô hìnhThác nước) chưa? Với hiểu biết, kinh nghiệm của mình với agile\Scrum quan điểm của bạn như thế nào? Mời bạn tìm hiểu một phân tích của Chand Warrier (CSM, CSP, CST) trên ScrumAlliance.org về vấn đề này để có thêm các nhìn nhận đối với Scrum.

Tỷ lệ thành công của các dự án sử dụng Agile thường gấp 3 lần so với Waterfall

Theo báo cáo “CHAO Manifesto” năm 2011 của Standish Group, các dự án agile có tỷ lệ thành công gấp 3 lần so với những dự án không dùng agile.

"Scrum is simple, but difficult to master" – đó là câu cửa miệng của các Scrum Master và thầy dạy Scrum cho người mới học. Vậy đâu là cái dễ và đâu là chỗ khó  của việc học tập và thực hành Scrum một cách thành công.