Lúc sách chưa ra lò, Ken Schwaber giới thiệu trên blog là sẽ có sách như thế như thế, tôi cứ hóng mãi. Nhưng lúc vồ được thì lại hơi khó chịu vì hai chuyện: (1) cái bìa xấu tệ; (2)mọi thứ về Scrum được đề cập trong sách lại tô hồng quá...

[TCLT] Nếu bạn thử nhìn vào sự phát triển logo qua các thời kì của Nike, Mercedes, hay là Microsoft Windows, bạn sẽ thấy có một điểm chung: sự đơn giản. Các logo càng ngày càng đơn giản. Xu hướng đơn giản hóa hiện không chỉ ở trong thiết kế đồ họa, mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới thế giới công nghệ ngày nay.

Chú Bob (“Uncle Bob”, tên “đường phố” của Robert C. Martin, một tay tổ trong giới lập trình, tác giả của hàng loạt tập sách thuộc loại gối đầu giờng cho coder, đồng tác giả của Agile Manifesto trứ danh – một văn bản định hình lại văn hóa lập trình hơn một thập kỉ qua) là người nhiệt thành đến cực đoan trong việc thúc đẩy một quan điểm “nâng tầm” nghề lập trình, đòi hỏi cả coder lẫn những người khác phải nhìn nhận lập trình như một nghề chuyên nghiệp đáng trân trọng, và phải đầu tư nghiêm túc, từ chuyên môn tới trách nhiệm và đạo đức...

Sau khi tham dự Lean Mindset Workshop của ông bà Mary & Tom tại ĐH FPT ngày 7/3/2013 tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hai chữ “tinh gọn” trong cuộc sống ngày nay. Tôi nghĩ để thành công và phát triển trong cái thời cuộc này thì tính tinh gọn mang ý nghĩa quyết định, mọi sự cồng kềnh & phức tạp đều gây cản trở, lạc hậu.