[Trong Scrum], nhiều người đã quản lý các dự án của mình theo ước tính giờ phải khó khăn lắm mới hiểu được tại saoviệc ước tính “story points” lại tốt hơn.Họ đã không hiểu rõ những dữ liệu cơ bản đã được công bố hơn 20 năm qua trong các tài liệu chuyên ngành...

Planning Poker® là một kỹ thuật ước tính dựa trên sự đồng thuận. Các nhóm Agile trên khắp thế giới đều sử dụng Planning Poker để ước tính Product Backlog của họ. Planning Poker có thể được sử dụng để ước tính “Story Point” (điểm), lý tưởng là theo số ngày, hoặc theo bất kỳ đơn vị ước tính nào.

Thời gian qua có nhiều người hỏi tôi về việc học Scrum và thi các chứng chỉ liên quan đến nó. Dưới đây là tổng hợp các bước mà một người học Scrum có thể tham khảo để nhanh chóng đạt được khả năng ứng dụng Scrum vào công việc của mình. Tôi tạm gọi nó là “Lộ trình Scrum”.

Sách lean startup có dạy rằng “fail fast” tức là hãy bắt tay vào việc và sẵn sàng đón nhận thất bại càng sớm càng tốt. Không phải đợi tới một năm thử nghiệm với bao nhiêu đầu tư, nguồn lực và hy vọng để rồi nhận ra mình sai lầm...