Open Company

Bài trình bày rất hấp dẫn tại ScrumDay Việt Nam 2012 của anh Nguyễn Thành Nam, nguyên CEO Tập đoàn FPT, người đã có công lớn kiến thiết và phát triển FPT Software thành công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam hiện nay.