Giới thiệu sách “Practices of an agile developer”

Câu hỏi đơn giản “một lập trình viên Agile cần phải làm những gì?” hóa ra lại không đơn giản. Có người thì nói rằng “không khác gì một LTV bình thường”, có người thì nói “phải siêu hơn LTV bình thường”, có người thì nói “làm gì có LTV Agile, chỉ có một LTV thôi”, thậm chí có người cố tình ‘hỏi ngu’ “Agile là gì?”.

Giới thiệu sách “Agile for Dummies”

Viết sách cho kẻ ngốc (thể loại ‘For Dummies’) có thể là thể loại khó viết bậc nhất, vì luôn phải giữ sự đơn giản và dễ hiểu tối đa, trong khi không được làm mất đi tính đúng đắn của các khái niệm (đôi khi rất phức tạp).