http://findicons.comĐể cung cấp cho các bạn đầy đủ các thuật ngữ của agile bằng tiếng Việt, chúng tôi đã thống nhất và đưa ra các thuật ngữ và giải thích chúng dưới đây. Hanoi Scrum rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và những thắc mắc của các bạn về các thuật ngữ này.

Việc có một định nghĩa hoàn thành (ĐNHT - Definition of Done - DoD) là cực kỳ quan trọng đối với nhóm Scrum hiệu năng cao. Sau đây là những đặc điểm mà bạn nên tìm thấy trong ĐNHT của nhóm mình. Việc xác minh ĐNHT của nhóm có đạt những tiêu chí này hay không sẽ đảm bảo rằng nhóm đang cung cấp các tính năng thực sự hoàn tất, không chỉ về mặt chức năng mà còn cả về chất lượng.

 

http://thedoublethink.comTháng Hai năm 2001, mười bảy nhà phát triển phần mềm đã gặp gỡ nhau ở Snowbird, Utah Resort để thảo luận về các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt. Họ đã cùng nhau công bố “Tuyên ngôn Phát triển phần mềm linh hoạt” (Manifesto for Agile Software Development) để định nghĩa cách hiểu về Phát triển phần mềm linh hoạt, từ đó mở ra một thời kì phát triển mới cho ngành phát triển phần mềm trên thế giới.

Scrum là một trong các khung làm việc linh hoạt (agile framework) phổ biến nhất hiện nay được dùng trong phát triển các sản phẩm phần mềm từ đơn giản đến phức tạp. Được phát triển bởi Ken Schwaber và Jeff Sutherland từ đầu những năm 1990, Scrum đã dần dần trở thành phương pháp làm việc và quản lí "tiêu chuẩn" của những người thực hành phát triển phần mềm linh hoạt (agile software development).