Sách Hướng dẫn Scrum

Scrum là một khung làm việc (framework) để phát triển bền vững các sản phẩm phức tạp. Tài liệu Hướng dẫn Scrum phiên bản 2011 chứa đựng định nghĩa nguyên gốc về Scrum. Định nghĩa này bao gồm các vai trò của Scrum, các Sự kiện Scrum, Các đồ nghề (hay công cụ) đặc thù của Scrum, và các quy tắc gắn kết các yếu tố đó lại với nhau để Scrum có thể hoạt động được trong thực tế. Ken Schwaber và Jeff Sutherland là các tác giả của Scrum, cũng là những người cung cấp Hướng dẫn Scrum này tới người đọc.

Tuy đây không phải là tài liệu đầy đủ về cách ứng dụng Scrum trong thực tiễn phát triển phần mềm, nhưng Hướng dẫn Scrum sẽ là tài liệu tham chiếu quan trọng cho tất các các nhà thực hành, sinh viên cũng như các tác giả khi làm việc với các khái niệm Scrum.

Đây là bản hướng dẫn mới nhất về Scrum được phát hành trên trang web scrum.org. Để tải được bản nguyên gốc bằng tiếng Anh. Bản này đã được một thành viên của HanoiScrum chuyển ngữ, các bạn có thể tải bản hướng dẫn này tại đây.