Trong cách làm truyền thống, toàn bộ các yêu cầu sẽ được “giao” cho nhóm sản xuất, làm xong tất cả các chức năng rồi mới đóng gói lại, tức là khách hàng (thực ra là cấp quản lí) ĐẨY yêu cầu cho đội sản xuất, còn ở đây(Scrum), đội sản xuất KÉO các “đơn đặt hàng” từ khách hàng.

[TCLT] Code Retreat là một hoạt động đã được bắt đầu vào khoảng 4 năm trước tại hội thảo về code ở Sandusky Ohio. Những cuộc thảo luận xoay quanh việc chúng ta đã thực hành không đủ. Những lĩnh vực khác trong đó có yếu tố sáng tạo luôn được rèn luyện thường xuyên... 

Tiếp theo phần trước

XP (viết tắt của eXtreme Programming – có người dịch ra là “Lập trình Cực hạn”), là một phương pháp phát triển phần mềm trong họ Agile, rất có ảnh hưởng và được sử dụng rộng rãi.

 Tiếp theo bài trước

Waterfall – mô hình tham chiếu

Có thể đây là lần đầu bạn tiếp cận với Agile, vì vậy sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta so sánh giữa cách “truyền thống” và cái “mới” là Agile. Vì vậy, liệt kê ra đây vài đặc điểm của mô hình truyền thống thác nước (waterfall) là rất hữu ích. Lưu ý là các mô tả dưới đây rất khái lược ở mức bản chất để hiểu, không phải là mô tả chi tiết của một quy trình cụ thể nào trong thực tế.