[TCLT] Tiếp nối phần một về Lập trình Tinh gọn (Lean Programming), phần hai sẽ đi sâu hơn về những quy tắc của Lean Manufacturing được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất phần mềm. Bài viết được dịch từ leanessays.com, trang web với những bài viết nổi tiếng của ông bà Poppendieck về Lean Software Development.

[TCLT] Năm 1980, đài truyền hình NBC đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Nếu nước Nhật có thể, tại sao chúng ta lại không?”. Lúc đó tôi đang làm quản lý tại một xưởng sản xuất video cassette, và chúng tôi đã liên tục hỏi nhau những câu đó...