HanoiScrum #6: ScrumMaster – Từ tư duy đến hành động

 

ScrumMaster một trong ba role của Nhóm Scrum. Người chịu trách nhiệm cho quy trình Scrum, bao gồm việc triển khai đúng quy tắc, và tối hóa lợi ích từ Scrum.

Event số 6 sẽ là cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu và thảo luận kỹ hơn về vai trò này trong Nhóm Scrum.

 

{Flash=http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hs6-scrummaster-120216041440-phpapp02&stripped_title=scrum-master-from-thinking-to-actions&userName=duongtrongtan|width=425|height=355}