AgileTour Ho Chi Minh 2012

AgileVietnam sẽ lại mang AgileTour tái ngộ cùng agile fans tại Việt Nam vào hai ngày 8,9/11/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của cộng đồng agile trong khu vực. Năm nay cha đẻ của Scrum - Ken Schwaber, một trong đồng tác giả của Agile Manifesto sẽ có bài thuyết trình quan trọng tại hội thảo.

Thông tin chi tiết và đăng kí tại trang tin chính thức của AgileTour Hochiminh 2012: http://at2012.agiletour.org/en/hochiminh.html