[ScrumDay Việt Nam 2012] Chương trình

ScrumDay Việt Nam 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 09/12/2012 tại Đại học FPT, Tòa nhà Detech số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

ScrumDay Vietnam 2012 Agenda

07h45 - 08h30 Tutorial for Agile freshers: Agile Core Concepts
08h00 - 09h00 Registration + Coffee Break
09h00 - 09h15 Introduction and welcome speech
09h15 - 10h10 Keynote
Nguyễn Thành Nam
10h15 - 11h00 COSMIC FFP for Estimation in Agile Projects
Dr. Hồ Tường Vinh
How to create an A+ product with Agile
Đinh Viết Hùng
11h00 - 12h00 Kaizen Workshop: Airplane Production
Nguyễn Việt Khoa
Scrum ở chiến hào VNext
Phan Hoàng Bảo Trung
12h00 - 13h00 Lunch
13h00 - 14h00 Lean and practice eXtreme Programming with Coding Dojo
Nguyễn Ngọc Tú - Phạm Anh Đới
Introducing Agile to Organization
Vũ Trí Nhân
14h00 - 15h00 Scrum with Team Foundation Server
Nguyễn Bá Quang
15h00 - 15h15 Coffee Break
15h15 - 17h15 OpenSpace
Vũ Trí Nhân
17h15 - 17h45 Retrospectives, Photos and Closing Remarks
18h30 - 20h30 ScrumBeer