CocoDojo #18

Đây là lần thứ 2 CocoDojo tổ chức Coding Dojo theo hình thức giống với Coderetreat. Tuy nhiên thời gian ngắn hơn so với Coderetreat, người tham gia sẽ có một buổi chiều trải nghiệm Coding Dojo thay vì cả một ngày dài.

 • Thời gian: 13h30 - 17h30, Thứ 7 - 10/08/2013
 • Địa điểm: FptAptech, tầng 2, nhà D, làng SV Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Lịch hoạt động:
  13h30 – 13h45: Đăng ký, Giao lưu, Cafe
  13h45 – 14h00: Giới thiệu Coding Dojo và thử thách
  14h00 – 17h15: Lập trình theo các phiên 40'
  17h15 – 17h30: Retrospective

Mời bạn đăng ký tham dự tại đây.