3 ngày của Lean và Kaizen

AgileVietnam.org sẽ tổ chức một sự kiện lớn "3 ngày của Lean và Kaizen" tại Tp. Hồ Chí Minh; sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/3/2013. Nhưng sự kiện này là về cái gì vậy, và, quan trọng hơn, tại sao bạn nên quan tâm? Mời bạn xem thêm chi tiết tại đây: www.agilevietnam.org

 


 
 
THÁNG 8 2020
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 thứ 7 Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31