Seminar: Phát triển phần mềm linh hoạt

src: en.wikipedia.org

Agile4U là một trong những mục tiêu của HanoiScrum trong năm 2013. Seminar đầu tiên khởi động cho mục tiêu này được tổ chức vào 08h30 ngày 19/01/2013 tại Đại học FPT Hòa Lạc. Trong buổi này Mr. Tấn - HanoiScrum sẽ thuyết trình và thảo luận với các bạn sinh viên về Agile\Scrum.

Nội dung của buổi seminar như sau:

 • Agile là gì?
 • Tại sao Agile?
 • Các phương pháp Agile
  • Scrum
  • XP
  • Lean & Lean Startup
  • Kanban
 • Học và hành Agile
  • Tư duy
  • Kĩ thuật
  • Cộng tác
  • Công cụ