3 ngày của Lean và Kaizen

AgileVietnam.org sẽ tổ chức một sự kiện lớn "3 ngày của Lean và Kaizen" tại Tp. Hồ Chí Minh; sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/3/2013. Nhưng sự kiện này là về cái gì vậy, và, quan trọng hơn, tại sao bạn nên quan tâm? Mời bạn xem thêm chi tiết tại đây: www.agilevietnam.org