Agile Tour 2011

 

Bắt đầu từ năm 2008, Agile Tour lần thứ ba (2010) đã thu hút hơn 7.500 người tham gia trên 44 thành phố15 quốc gia. Trong năm 2010 Agile Tour tiếp tục là hội nghị lớn nhất về ngành phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Software Development – gọi tắt là Agile) trên thế giới.

 

Năm 2011, lần đầu tiên Agile Tour được tổ chức tại Việt Nam với sự góp mặt của các nhà thực hành Agile hàng đầu châu á và toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Agile tại Việt Nam.

Agile Tour là một kênh” truyền thông đại chúng” về thực tiễn phát triển của cộng đồng Agile trong năm vừa qua. Do Agile không ngừng phát triển nên hiểu biết cũng không ngừng tăng lên, Agile Tour là nơi mà mọi người giới thiệu và trao đổi với nhau về những kinh nghiệm khi áp dụng Agile vào thực tiễn. Agile Tour là một hành động cụ thể kết nối các tổ chức phi lợi nhuận và những doanh nghiệp dựa trên nền tảng Agile.

Agile Tour là hôi nghị mở nhằm hướng tới tất cả mọi người muốn tìm hiểu thêm về Agile bao gồm : Các nhà quản trị dự án, các nhà đào tạo - huấn luyện, các nhà kinh doanh, nhân viên marketing, các lập trình viên, v.v.

Thông tin tham khảo: