CocoDojo #11

Coding Dojo là một hoạt động thú vị\đầy sự trải nghiệm dành cho các coder, ở Hà Nội hiện nay đã có những sàn Dojo hoạt động đều đặn tạo ra những sàn luyện code dành cho các coder. CocoDojo là một sàn như vậy, sàn Dojo đã hoạt động đều đặn suốt từ tháng 10/2012 tới nay. Buổi Kata sắp tới (CocoDojo #11) sẽ diễn ra từ 18h30 - 20h30 Thứ 4, ngày 27/03/2013. Đăng ký tham dự tại đây.

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi Kata trước đây của CocoDojo: