CocoDojo #12

Địa điểm: FPT-Aptech, tầng 2, nhà D, làng Sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian: 18h30 - 20h30, Thứ 4 ngày 10/04/2013
Nội dung: Randori Kata
Hình thức: Kake

Coding Dojo là một hoạt động thú vị\đầy sự trải nghiệm dành cho các coder, ở Hà Nội hiện CocoDojo là nơi luyện code hoạt động đều đặn suốt từ tháng 10/2012 tới nay. CocoDojo #12 sẽ diễn ra vào Thứ 4 này tiếp nối buổi trước với các hoạt động chủ yếu bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng PHPUnit cho TDD.

Mời bạn đăng ký tham dự tại đây.

Nếu đây là lần đầu tham dự, bạn nên đọc trước hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng PHPUnit tại đây.