Bạn muốn biết các diễn giả của ScrumDay Việt Nam 2012 chia sẻ những nội dung gì, hãy xem chi tiết chương trình được liệt kê trong bảng dưới đây.

Các diễn giả tuyệt vời tại ScrumDay Việt Nam 2012 đã lộ diện - Bạn đã sẵn sàng để gặp họ chưa?

Đại học FPT và HanoiScrum vui mừng mang đến cho Cộng đồng phát triển phần mềm Hà Nội hội nghị chuyên sâu về phương pháp phát triển phần mềm Agile/Scrum - Scrum Day Vietnam 2012 – nơi hội tụ các Nhà Thực Hành và các Diễn giả hàng đầu đến từ nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau nhưng có chung mối quan tâm: Agile Software Development.