Thời gian: 13h30 - 17h30, Thứ 7, 10/08/2013
Địa điểm: FptAptech Hacinco - Thanh Xuân - HN
Hình thức: CodingDojo kết hợp Coderetreat

Đăng ký tham dự.

Địa điểm: The Café, số 40 , ngõ 133, Thái Hà, Hà Nội
Thời gian: 18h30 - 20h-30
Ngày: Thứ 5, 11/04/2013

Đăng ký tham dự!

Địa điểm: FPT-Aptech, tầng 2, nhà D, làng Sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian: 18h30 - 20h30, Thứ 4 ngày 10/04/2013
Nội dung: Randori Kata
Hình thức: Kake

Đăng ký tham dự tại đây.